CV and Publications

Presentation

I specialize in political history, focusing on political institutions and organization. In particular, I am interested in how political decisions at different levels, have had repercussions for both the state organization, as for people in general. An important part of my research is how the Swedish government, both in a Swedish and a European perspective, used – and use – different forms of organization to manage its operations.

Currently I am conducting a research project along with Mats Hallenberg, in which we analyze political conflicts concerning the organization of the public service from pre-modern to modern times: Self-interest versus the common good. We investigate how various arguments have been articulated in policy discussions, and how these in turn influenced political decisions. The project studies both privatization, and state and local government takeovers of areas previously organized outside the public sector (a full project description in Swedish is provided here).

In my previous research I have studied how the Swedish early modern state organized various parts of its business. I have written a dissertation about the Swedish postal service and its organization in Sweden during the 1600s and early 1700s (published in 2010). Based on the postal organization, I have shown that the Swedish state during the early modern period used several alternative organizational forms for its business – both strict government bureaucracy and what we today would call private contractors. 

 

Short CV

Education and degrees

Ph.D. (History), Lund University 2010
M.A. (History), Lund University, 2005 

Academic positions

Researcher, Department of History, Stockholm University (present)
Associate professor, Department of History, Stockholm University, 2010–2013
Postgraduate student, Department of History, Lund University and Södertörn University, 2006–2010

 

Publications (selected)

Books

Anna Götlind & Magnus Linnarsson, Konsten att skriva en fotnot. Vetenskaplig formalia för humanister (Lund: Studentlitteratur, 2015).

Magnus Linnarsson, Postgång på växlande villkor. Det svenska postväsen­dets organisation under stormaktstiden, Diss.: Lunds universitet 2010 (Lund: Nordic Academic Press, 2010). Available in full text online.


Edited collections

Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850, eds., Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (Lund: Nordic Academic Press, 2014).


Refereed Journal Articles

Magnus Linnarsson & Mats Hallenberg, Magnus, ”Vem tar bäst hand om det allmänna? Politiska konflikter om privata och offentliga utförare 1720–1860”, Historisk tidskrift 136:1 (2016), pp. 32–63.

Magnus Linnarsson, ”Förmodernitet. Analytiskt begrepp eller kronologisk restpost?”, Scandia 81:2, suppl. (2015), pp. 7–18.

Magnus Linnarsson, ”Unfaithful and expensive – but absolutely necessary: perceptions of mercenaries in Swedish war policy, 1621–1636”, Revue d’histoire nordique 18 (2015).

Magnus Linnarsson, ”Rayon för rikets försörjning: kris korporatism och beredskaps­politik, 1972–1983”, Historisk tidskrift 133:1 (2013) pp. 34–64. Available in full text online.

Magnus Linnarsson, ”Postal service on a lease contract. The privatization and out-sourcing of the Swedish postal service, 1662–1668”, Scandinavian journal of history 37:3 (2012) pp. 296–316.

Magnus Olsson [Linnarsson], ”Postal Round Trip to Amsterdam. The private entrepreneur­ship within the Swedish postal organization in 1716”, Ajalooline Ajakiri – The Estonian Historical Journal no. 3/4 (2009) pp. 493–507.


Other articles and chapters in books

Magnus Linnarsson, ”Regera med brev och bud. Postgången mellan Osmanska riket och Stockholm”, i Karl XII och svenskarna i Osmanska riket, red. Åsa Karlsson, Klas Kronberg & Per Sandin (Stockholm: Atlantis, 2015), pp. 142–158.

Magnus Linnarsson, ”’Ett wist bequämligitt rum’. Byråkratin som platsskapare i 1600-talets Sverige”, i Politiska rum. Kontroll, konflikt och rörelse i det förmoderna Sverige 1300–1850, eds. Mats Hallenberg & Magnus Linnarsson (Lund: Nordic Academic Press, 2014) pp. 215–234.

Magnus Linnarsson & Mats Hallenberg, ”Privat och publikt i det förmoderna samhället. Konflikter om allmännyttan i frihetstidens Sverige”, in Förmoderna offentligheter. Arenor och uttryck för politisk debatt 1550–1830, eds. Leif Runefelt & Oskar Sjöström (Lund: Nordic Academic Press, 2014) pp. 57–74.

Magnus Linnarsson, ”När posten fick ett kunskapsarkiv. Införandet av överpostdirektör Johan Schmedemans postbok från 1707”, Karolinska förbundets årsbok (2012) pp. 9–22.

Magnus Linnarsson, ”The development of the Swedish post office c. 1600–1718”, in Connecting the Baltic area. The Swedish postal system in the seventeenth century, ed. Heiko Droste (Huddinge: Södertörns högskola, 2011) pp. 25–47. Available in full text online.

Magnus Linnarsson, ”’Ty förr bliffver thet aldrig godt’. De olagliga skjuts­ningarna och inrättandet av ett svenskt postväsende” in Möten med historiens mångfald, eds. Lars Berggren, Klas Göran Karlsson & Charlotte Tornbjer (Lund: Nordic Academic Press, 2010) pp. 239–250.

Magnus Olsson [Linnarsson] & Henrik Klackenberg, ”Bullan från Lomma – ett påvligt sigill på villovägar”, Fornvännen – Journal of Swedish antiquarian research, 105:1 (2010) pp. 20–29. Available in full text online.

Magnus Olsson [Linnarsson], ”Missbruket av fribreven inom det tidiga svenska post­väsendet. Den svenska posten som en del i moderniseringen av den karo­linska staten”, Karolinska förbundets årsbok (2006) pp. 7–22.

Updated 2015-09-23

 

Present position:
Researcher at the Department of History, Stockholm University.
http://www.historia.su.se/

E-mail:
magnus.linnarsson(a)historia.su.se

magnus(a)linnarsson.net

Work address:
Department of history
Stockholm University
SE-106 91 Stockholm
SWEDEN